פרטי משתמש

פרטי משתמש |
נגישות
;
תודה שבחרת

במלגת מרום לסטודנטים יוצאי אתיופיה

מלגה לעידוד מצוינות אקדמית בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה.
מי יכול להרשם?
  • המלגה מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה בלבד! הנמצאים בארץ מעל 15 שנה או ילידי הארץ.
  • סטודנטים המתחילים ללמוד (שנה א') בתואר ראשון או שני.
  • סטודנטים במוסדות חינוך, בשנים מתקדמות, צריכים גם הם להירשם השנה חד פעמית.
המלגה תחולק לבעלי הדירוג הגבוה ביותר לפי התנאים הבאים:
  • דירוג גבוה לפי מצב סוציו – אקונומי נמוך
  • מקצועות לימוד נבחרים לפי החלטת ועדת ההיגוי
  • אחים סטודנטים הלומדים לתואר ראשון או שני