פרטי משתמש

פרטי משתמש |
נגישות
;
תודה שבחרת

במלגת מרום לסטודנטים יוצאי אתיופיה

מלגה לעידוד מצוינות אקדמית בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה.
מי יכול להרשם?
  • המלגה מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה בלבד!
  • סטודנטים המתחילים ללמוד (שנה א')
  • סטודנטים לתואר ראשון או שני במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המל"ג
המלגה תחולק לבעלי הדירוג הגבוה ביותר לפי התנאים הבאים:
  • דירוג גבוה לפי מצב סוציו – אקונומי נמוך
  • מקצועות לימוד נבחרים לפי החלטת ועדת ההיגוי
  • אחים סטודנטים הלומדים במוסדות המוכרים ע"י מל"ג