פרטי משתמש

פרטי משתמש |
נגישות

טופס הרשמה - חלק א'

פרטים אישיים

שלום
המערכת מזהה כי חנכת בפר"ח בשנה קודמת.
האם להעתיק פרטיך משנה קודמת?
ניתן לעדכן את הפרטים לפני שליחת הטופס.
העתק פרטים / לא, תודה

פרטי התקשרות

שנוכל לשמור על קשר

פרטי התקשרות
(נא להזין ללא תווים מיוחדים)

פרטי לימודים

מלגת פר"ח מיועדת רק ללומדים לתואר במוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ולהנדסאים של מה"ט

פרטי לימודים

ישוב פעילות

מומלץ לבחור במקום הקרוב והנוח ביותר עבורך לפעול בו לאורך שנת הלימודים בחודשים אוקטובר עד יוני

פרטי פעילות פר"